Obchodní firma: INTEROIL, a.s.

Sídlo: Braškov, V Jezerech 302, PSČ 273 51

Identifikační číslo: 618 58 765

Datum založení: 27. 9. 1994

Právní forma: Akciová společnost

Základní kapitál: 75 000 000

Akcie: 150 ks nekótované kmenové akcie na jméno v zaknihované

podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč připadající na

jeden kus akcie


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2748Etický kodex


Veřejný rejstřík a Sbírka listin


Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 7.prosince 2021 (uveřejnění 1.11.2021)